Đăng ký sở hữu trí huệ

Tác phẩm nào được bảo hộ Quyền tác giả?

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và  khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm còn thể hiện bằng các ký hiệu thay cho chữ viết như chữ nổi, ký hiệu tốc ký, ký hiệu tương tự khác mà có

Hỏi và Đáp về Quyền tác giả

Câu hỏi: Có bắt buộc đăng ký quyền tác giả với Cục Bản quyền tác giả mới phát sinh quyền không? Trả lời: Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác phẩm đã công

Cần làm gì trước khi đăng ký nhãn hiệu?

Nhãn hiệu là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp và ngày càng có vai trò, giá trị to lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Việc đăng ký quyền sở hữu đối với nhãn hiệu không phải bao giờ cũng thành công. Vậy vấn đề đặt ra là cần

Đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

1. Thông tin cần cung cấp:  +) Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của người nộp đơn; +) Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu. 2. Tài liệu cần cung cấp:  +) 01 Giấy uỷ quyền (Giấy uỷ quyền này phải được công chứng, xác nhận và chứng thực bởi Cơ

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc được thực hiện thông qua thủ tục đăng ký. Theo đó, một nhãn hiệu chỉ được công nhận độc quyền tại Trung Quốc nếu được Cơ quan sở hữu trí tuệ Trung Quốc cấp giấy chứng nhận đăng ký. 1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Nhãn hiệu tại Nhật Bản được bảo hộ thông qua hệ thống đăng ký. Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản như sau: 1. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản: Pháp luật Nhãn hiệu Nhật Bản theo hệ thống đăng ký. Theo đó để được độc quyền nhãn hiệu thì

Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

1. Tài liệu và thông tin yêu cầu: Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ. a) Đối với Nhãn hiệu sử dụng: +) Tên

Đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại Việt Nam

1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan: +) Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; +) Hai bản sao tác phẩm đăng ký bảo hộ quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan; +) Giấy

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư và Thỏa ước Madrid

1. Quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu dựa trên đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại Việt Nam: a) Người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Thoả ước Madrid; b) Người đã nộp đơn đăng ký

Đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc đầu tư vào Lào đang là ưu tiên trong việc đầu tư ra nước ngoài vì giữa Lào và Việt Nam có quan hệ tốt đẹp về kinh tế và chính trị. Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư vào Lào hiểu biết về

Đăng ký Nhãn hiệu tại Campuchia

1. Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia: +) Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn; +) Giấy uỷ quyền được công chứng của người nộp đơn; +) Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký; +) Danh mục sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký; +) Tài

Bảo hộ tên miền, website tại Việt Nam

Đăng ký bảo hộ tên miền, website cũng như bảo hộ thương hiệu, việc bảo hộ tên miền, website là cần thiết, bảo hộ để khẳng định chủ thể quyền, làm căn cứ để giải quyết tranh chấp khi xảy ra. “Tài sản sở hữu trí tuệ cũng liên quan tới việc thiết lập thương

Bảo hộ tên thương mại tại Việt Nam

Với cơ sở và nội dung quyền được bảo hộ đối với tên thương mại, các doanh nghiệp nên thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để ngăn chặn các chủ thể khác sử dụng tên thương mại của mình. Bởi việc xử lý các hành vi vi phạm tên

Đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam

Tại sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hay nói cách khác là vẻ bề ngoài của sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp là dấu hiệu nhận biết rất quan trọng để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm. Càng ngày, người

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu (logo, tên gọi, slogan)? Nhãn hiệu là các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa của đơn vị này với hàng hóa cùng loại của đơn vị khác. Hay nói cách khác, nhãn hiệu chính là dấu hiệu để người tiêu dùng nhận biết sản phẩm của

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là gì? Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Hồ sơ đăng ký Sáng chế? Tờ khai đăng ký sáng chế (02 bản); Bản mô tả sáng chế (01