Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Phản đối đơn đăng ký sở hữu trí tuệ

Phản đối đơn đăng ký sở hữu trí tuệ là việc một chủ thể có ý kiến với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam về việc cấp hay không cấp Văn bằng bảo hộ cho đơn đó. 1. Thời hạn để phản đối đơn: Theo quy định của pháp luật, thời hạn để phản đối

Khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ

1. Quyền khiếu nại:  Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại

Một số lưu ý khi làm đơn yêu cầu xử lý xâm phạm Quyền Sở hữu trí tuệ

Để xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền sở hữ trí tuệ (SHTT), bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền thì việc doanh nghiệp cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi xâm phạm vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ,

Làm gì khi tên doanh nghiệp trùng với nhãn hiệu đã đăng ký?

Thực tế hiện nay có nhiều tên doanh nghiệp có phần tên riêng trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký. Điều này đã gây không ít phiền toái cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Vậy pháp luật quy định như thế nào trong vấn đề này? Điều

Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu liên quan đến Sở hữu trí tuệ

Biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam, nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hành để chủ thể quyền SHTT thực hiện yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền,

Xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp dân sự

Khi xảy ra tranh chấp quyền SHTT, chủ thể quyền SHTT có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp tỉnh/thành phố giải quyết. Quy trình giải quyết cụ thể như sau: (1) Chủ thể quyền, đại diện chủ thể quyền ( Điều 198 Luật SHTT, Điều 21, Điều 22 Nghị

Xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính

Khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền SHTT, các tổ chức, cá nhân, chủ thể quyền đề nghị các cơ quan Thanh tra chuyên ngành hoặc các cơ quan như: (i) Thanh tra Khoa học và Công nghệ; (ii) Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (iii) Cơ quan Quản lý thị trường; (iv) Cảnh sát Kinh tế; và (v) Cơ

Xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hình sự

Biện pháp hình sự được áp dụng đối với người nào thực hiện các hành xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại. Khi phát hiện có

Giám định sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

1. Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân có chức năng giám định sở hữu trí tuệ sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.  2. Giám định sở hữu trí

Biện pháp bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền có thể thực hiện quyền tự bảo vệ gồm những biện pháp sau:  a. Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; b. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành